naglowek7
logoietuSmall

Odwiedź stronę IETU

7. PR UE Polecane strony

CORDIS: http://cordis.europa.eu/en/home.html

CORDIS - STRONA DOMOWA: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

KE-BADANIA - STRONA DOMOWA 7PR: http://ec.europa.eu/research/fp7/

BROSZURA O 7PR: http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/index.html

KONKURSY: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

DOKUMENTY KE DOTYCZACE 7PR I JEGO PROGRAMÓW SZCZEGÓŁOWYCH: http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html

EUROPEJSKA RADA DS. BADAŃ NAUKOWYCH: http://ec.europa.eu/erc/index_en.cfm

EUROPEJSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html

WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE (JRC): http://www.jrc.cec.eu.int/

EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM): http://www.euratom.org/

EKSPERCI W 7PR: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

WYDARZENIA 7PR: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_EVENTS

WIADOMOŚCI O 7PR: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS

WARUNKI UCZESTNICTWA W 7PR: http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html

CORDIS EXPRESS: http://cordis.europa.eu/express/

BIULETYN GRANTY EUROPEJSKIE: www.grantyeuropejskie.pl/

PROGRAM RAMOWY NA RZECZ KONKURENCYJNOSCI I INNOWACJI (CIP): http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm

EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAWCZA (ERA): http://cordis.europa.eu/era/

CORDIS NEWS: http://cordis.europa.eu/news/home_en.html

CORDIS FOCUS: http://cordis.europa.eu/news/focus/home_en.html

EURLEX (baza aktów prawnych Wspólnoty): http://eur-lex.europa.eu

DOKUMENTY STRATEGICZNE KE:

MODEL GRANT AGREEMENT: http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html

PROGRAM NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI (ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME): http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm#entr

 

PROGRAM NA RZECZ WSPARCIA POLITYKI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH (ICT POLICY SUPPORT PROGRAMME): http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm#ict

 

PROGRAM NA RZECZ INTELIGENTNEJ ENERGII DLA EUROPY (INTELLIGENT ENERGY-EUROPE PROGRAMME):

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm#ener

EUREKA: http://www.eureka.be

LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/life/historyoflife.htm

LIFE - BROSZURA INFORMACYJNA: http://ec.europa.eu/environment/life/life/life_en.pdf

LIFE - LISTA PROJEKTÓW: http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/projekt_life.psml

LIFE ENVIRONMENT - WYKAZ NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W LATACH 2005-2006: http://ec.europa.eu/environment/life/project/bestlifeenv_0506.htm

 

LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/news/futureoflife.htm#concilmarch, http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/default-page.psml, http://www.mos.gov.pl/fundusze_UE/life/index.shtml,

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplusunofficial.pdf

SZÓSTY PROGRAM DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA (6. EAP): http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm