naglowek_5_PR
logoietuSmall

Odwiedź stronę IETU

5. PR UE

Priorytety w 5. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej:

logo1

I Program tematyczny - Poprawa jakości życia i zarządzanie żywymi zasobami (QOL)

Akcja kluczowa I: Środowisko i zdrowie

logo2

IV Program tematyczny - Energia, środowisko i zrównoważony rozwój (EESD)

Akcja kluczowa I: Zrównoważone zarządzanie i jakość wody
Akcja Kluczowa II: Zmiany globalne, klimat i bioróżnorodność
Akcja kluczowa IV: Miasto jutra i dziedzictwo kulturowe
Akcja kluczowa V: Czystsze systemy energetyczne, w tym odnawialne źródła energii
Akcja kluczowa VI: Oszczędne i wydajne użycie energii dla zwiększenia konkurencyjności Europy

logo3

I Program Horyzontalny - Utwierdzanie międzynarodowej roli wspólnotowych badań naukowych (INCO)