naglowek7
logoietuSmall

Odwiedź stronę IETU

7. PR UE Wprowadzenie do 7PR

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.04.2010 strona Branżowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej działającego przy Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach została przeniesiona na stronę Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska: http://www.ppts.pl/


 
SIÓDMY PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ


Siódmy Program Ramowy (7PR) w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego zostaje uruchomiony z dniem 1 stycznia 2007. Program przewidziany jest na lata 2007-2013.
Całkowity budżet 7PR wynosi 50,521 miliarda euro. Dodatkowa kwota 2,7 miliarda euro została przeznaczona na program Euratom dotyczący badań jądrowych, który będzie trwał
pięć lat.

7PR zostanie wdrożony poprzez cztery programy szczegółowe:

 

Współpraca - prowadzenie badań opartych na współpracy

 

Pomysły - utworzenie Europejskiej Rady ds. Badań (ERC), w celu wspierania badań przekraczających granice wiedzy
  • Badania pionierskie

 

Ludzie- zasoby ludzkie, działania “Maria Curie”
  • Kształcenie początkowe naukowców – sieci “Marie Curie”
  • Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery - stypendia indywidualne
  • Ścieżki rozwoju współpracy oraz partnerstwa między przemysłem a środowiskiem akademickim
  • Wymiar międzynarodowy – stypendia dla europejskich naukowców podejmujących badania poza Europą oraz dla naukowców spoza Europy podejmujących działalność w Europie, działalność na rzecz współpracy międzynarodowej, granty na ponowną integrację
  • Nagrody doskonałości

 

Możliwości - infrastruktura badawcza i potencjał możliwości badawczych

 

Badania jądrowe i szkolenia
  • Energia syntezy jądrowej - ITER
  • Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem

 

Wspólnotowe Centrum Badawcze

 

Bliższe informacje na temat 7PR znajdują się na stronie internetowej:
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html