naglowek7
logoietuSmall

Odwiedź stronę IETU

7. PR UE Zakres działania Zakres działania

Zakres działania punktu BPK-IETU

Od początku istnienia Punkt Kontaktowy IETU jest punktem branżowym specjalizującym się w zagadnieniach ochrony środowiska. Z uwagi na fakt, że BPK ściśle współpracuje z dwoma sieciami naukowymi (ENVITECH-NET oraz AIRCLIM-NET) a także z tworzoną Polską Platformą Technologiczną Środowiska profil działalności punktu w latach 2007-2013 będzie miał charakter przekrojowy i obejmował będzie w szczególności te programy badawcze i inicjatywy, które wspierać będą działalność platformy i sieci jako jej filarów naukowych. Zakres działania punktu obejmować będzie programy badawcze UE i inicjatywy zawierające w priorytetach badawczych problematykę ochrony środowiska, a w szczególności:

  • 7 Program Ramowy (2007-2013)
  • Program Cooperation, priorytet Środowisko
  • inne priorytety oraz programy w których znajdować się będą elementy związane ze środowiskiem
  • Program LIFE Plus Environment (2007-2013)
  • Projekty demonstracyjne oraz przygotowawcze
  • Program Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013)
  • Priorytety dotyczące technologii środowiskowych i ekoinnowacyjności
  • EUREKA (w ograniczonym zakresie)